Lars Løvlie (1938) er professor emeritus i pedagogisk filosofi ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Han har vært opptatt av estetisk erfaring, moralsk oppdragelse, eksemplets makt, og «teknokulturell» dannelse, men er for tiden mest opptatt av at politisk-byråkratisk styring nå ser ut til å begrense friheten til norske skolebarn. Lykke henger sammen med frihet til å glede seg og forøke egen og andres lykke. Lykke har opptatt tenkere fra antikken av. Hva sa de gamle og hva kan vi i dag si om lykke?