Ole Jacob Madsen (1978) er en norsk psykolog og filosof som særlig har skrevet om kultur- og samfunnspsykologi. Han er professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Madsen forsker på psykologiens rolle i samfunnet. Spesielt samtidsdiagnosen «den terapeutiske kultur» der psykologiens utbredelse i senmoderne kommer til å prege mennesket sin selvforståelse på godt og ondt.

Han har blant annet skrevet Den terapeutiske kultur (2010), Det er innover vi må gå (2014)  og Generasjon prestasjon som utkom i fjor.