Hilde Vinje (1989) er doktorgradsstipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo, hvor hun skriver avhandling om sammenhengen mellom lykke og tid i Aristoteles’ etikk. Hun har kombinert studiebakgrunn fra filosofi og klassiske språk, og er medlem av filosofifestivalens faglige råd.

Hilde Vinje holder foredraget «Én svale gjør ingen sommer.» (2019 festivalen)

Foto: Arne-Fred Solbekk