Foedrag av Trond Berg Eriksen,  som tok utfordringen da Arne Fred Solbekk i programkomiteen sendte spørsmålet under til festivalens faglige råd:

«Vi i programkomiteen lurte på om dere hadde noen konkrete tips å komme med hvis vi ønsker å belyse problemstillinger som angår forholdet mellom kunnskap og lykke? Er det for eksempel slik at de mest kunnskapsrike er de mest lykkelige, eller er det kanskje omvendt? Eller har ikke kunnskapsnivå (og evt. IQ) noe å si for hvor lykkelig man er? Finnes det kunnskap vi bør holde oss unna, fagfelt som ikke bør utforskes, resultater som ikke bør offentliggjøres av hensyn til egen eller befolkningens lykke?»

Temaet ble behandlet i Trond Berg Eriksens foredrag på ForKanten 8. februar i år, og i dette foredraget forfølger han tematikken videre. Som han sier: «Lykken er noe som vokser naturlig frem hos et vesen som bruker sine evner på rett måte. Lykken er ikke noe man kan bygge opp til den en dag står fiks ferdig, den er noe som følger menneskets virksomhet når det virkeliggjør sin natur. Lykken er heller ikke først og fremst en fornemmelse eller følelse, men noe langt mer objektivt. Lykken kommer når man lykkes, dvs. når livsevnene virker som de skal.»