Foredrag ved Arne Johan Vetlesen. I miljø- og klimadebatten hevdes det ofte at dersom vi ikke kan fortsette med den velstandsøkningen basert på økonomisk vekst som vi er vant til, så vi resultatet være at vi må begynne å ofre ting som er verdifulle for oss, og dermed vil vi bli mindre lykkelige. Kort sagt, redusert forbruk vil medføre lavere tilfredshet og mindre lykkelige nordmenn.

Men er det virkelig, eller nødvendigvis, en slik konflikt? Eller kan det være at et liv med lavere materielt forbruk gir utsikter til mer, snarere enn mindre tilfredshet?