Nina Witoszek er litteraturviter, kulturhistoriker og forfatter, for tiden forskningsleder ved SUM på UiO . Tidligere har hun undervist i moderne kulturhistorie ved  National University of Ireland in Galway (1995-1997) og ved Det europeiske universitetet i Firenze (1997-1999). Hun har vært forskerstipendiat i Uppsala (1993), ved Robinson College, Cambridge (1995) og Mansfield College, Oxford (2001 og vært gjesteprofessor ved Stanford University (2010). 

Hun er også skjønnlitterær forfatter.

Nina Witoszek  har fått Fritt Ords pris får «å bringe østeuropeiske perspektiver inn i norsk offentlig debatt. I 2006 kåret Dagbladet henne til en av de ti viktigste intellektuelle i Norge.