Filosof Ole Martin Moen og psykolog Sondre Risholm Liverød spiller verbal pingpong med perspektiver på hva som konstituerer er godt og meningsfullt liv, og ikke minst hvordan «Lykke» passer inn i dette landskapet.