Tidligere professor i pedagogisk filosofi Lars Løvlie er sikker i sin sak: Lek er en fantastisk opplevelse! Voksne som observerer lekende barn, ser hvor intenst oppslukt de er, spesielt i den leken de selv finner på og i fantasien de skaper – det ser ut som de er lykkelige! Barna vet godt at leken ikke representerer noe sannferdig, men den genererer lykke og er et mål i seg selv, sier han.

Fredag formiddag under filosofifestivalen er han invitert til å snakke om «Barndommens lykke». I samarbeid med filosof Inga Bostad vil han også invitere publikum til samtale om temaet. Han ble glad da han fikk høre at to klasser fra videregående skoler vil være til stede denne dagen, og han håper det vil bli en interessant utveksling av synspunkter. Barn er også svært opptatt av voksnes lykke, sier han videre. Og kontakten mellom voksne og barn kan gi de voksne adgang til egen barndom og barndommens lykke. Barnet i oss vender på en måte tilbake. Når vi åpner oss slik, kan kontakt med barn skape et oppdragelsesmiljø.

Men lykke er noe annet enn tilfredsstillelse. Og det er forskjell på lek og arbeid. Barn kan også være lykkelige når de arbeider og oppnår et tilfredsstillende resultat, f.eks. når de får en god karakter på skolen.