«Hvilken mening gir det å tale om lykke i buddhismen? I samtalen vil en buddhist og en kristen nærme seg temaet fra hvert sitt ståsted. Egil Lothe er generalsekretær i Buddhistforbundet, religionshistoriker og spesialist på buddhismen. Notto R. Thelle er professor i teologi med et langt livs engasjement i samtalen med buddhismen. Buddhismen og kristendommen er to svært ulike religioner eller filosofier, men står kanskje ikke så langt fra hverandre i synet på hva det er å realisere seg som mennesker. Eller?

Sannelig lever vi lykkelig,
vi som ingenting eier.
Vi skal leve av glede,
liksom de strålende guder.

(Dhammapada v. 200)

Dette verset fra buddhismens tidlige skriftsamling Tipitaka står ikke alene når det snakker om lykke og glede. Men hva slags lykke dreier dette seg om? Og hva med de mørkere sidene av menneskelivet som også hører med? Utsagn i de eldste bevarte tekstene kan lede oss inn i en oppdagerferd der fragmenter av poesi og prosa kan gi oss forskjellige innfallsvinkler på temaet «lykke». Noen av disse innfallsvinklene kan være gjenkjennbare for dagens mennesker mens andre peker på en spirituell livsopplevelse som skiller seg radikalt fra vår tids materialisme. Buddhismen peker også på et punkt der begrep som «lykke» ikke lengre er noen meningsfylt referanse. Hva står vi da igjen med?

Egil Lothe går inn i temaet i lys av hva disse tekstene kan fortelle oss om temaet «lykke».