Hjernen har sine egne belønningssystemer. Handlinger og situasjoner utløser kjemiske stoffer i hjernen som fører til at vi handler hensiktsmessig – for eksempel synes vi det er godt å putte mat i munnen, en mor føler omsorg for sitt nyfødte barn, og vi forsvarer oss ved å slåss eller flykte når farer truer. Men i hele menneskets eksistens har vi manipulert disse stoffene, og det moderne mennesket har en rekke muligheter til disposisjon for å påvirke hjernen kjemisk. Hvordan ser en kantianer – filosof Anita Leirfall – og en hedonist – filosof  Ole Martin Moen – på kjemisk lykke? Hør samtalen mellom dem i Løkka lørdag 1.6. kl. 17.