Truls Wyller (f. 1951) er professor emeritus ved NTNU. Han har særlig arbeidet med tidens og rommets filosofi, etikk og politisk filosofi, Kant og Wittgenstein. Han har et omfattende norsk og internasjonalt vitenskapelig og populærvitenskapelig forfatterskap, blant annet med boken Hva er tid publisert på Universitetsforlaget i 2011 og senere utgitt i flere land. Han har også i en årrekke vært en aktiv deltaker i samfunnsdebatten.
Wyllers filosofiske grunnholdning kan kalles sokratisk-kantiansk: Filosofi er menneskets rasjonelle selvrefleksjon, som noe annet enn objekt-beskrivelse. Wyller vil holde et foredrag med tittelen: «Har mennesket fri vilje?»