Elin Svenneby er for folk flest antagelig best kjent som en av husfilosofene i NRK P2s lørdagsprogram Studio Sokrates, der hun i flere år turnerte filosofiens betydning i møte med jazzens uttrykksform. Hun er magister i filosofi fra Universitetet i Oslo og virket i mange år som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, med særlig ansvar for feministisk filosofi. Hennes forskning viser en dyp interesse for kvinnelige filosofer i nyere tid, og hun har publisert artikler om blant andre Edith Stein, Hannah Arendt og Iris Murdoch. Hun utga i fjor den omfattende boken Iris Murdochs velvalgte ord. Filosofi og fiksjon.
Svenneby har tidligere undervist i filosofi ved Nansenskolen på Lillehammer, vært redaksjonssekretær og rådgiver i Norges forskningsråd og universitetslektor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Siden 2015 er hun selvstendig forsker og daglig leder i egen bedrift.

Svenneby er satt opp i programmet lørdag 4.9.21. kl 15:00 i Løkka. Hun har kalt sitt bidrag «Tidløst og historisk. Spenningen mellom tid og evighet i Iris Murdochs filosofi og fiksjon». Dette blir en samtale med Gro Holm.