Hans Herlof Grelland er professor emeritus i  kvantekjemi med master i filosofi ved universitetet i Agder.

Han har undervist i matematikk, statistikk, fysikk og luftforurensninger og begynte også å undervise i filosofi fra ca. år 2000, miljøfilosofi, etikk, vitenskapsfilosofi, fenomenologi og eksistensialisme. De siste årene har eksistensialisme (Kierkegaard og Sartre) og vitenskapsfilosofi vært de viktigste undervisningsfagene.

Han underviser fortsatt i vitenskapsfilosofi og har forelesninger om følelser og om angst som temaer i pedagogikk og psykisk helsearbeid. På festivalen skal han holde et foredrag om frihetsbegrepet hos Kierkegaard.

Grelland har i mange år forsket innen teoretisk kvantefysikk og relativitetsteori.

Han har også en rekke publikasjoner om fysikkens filosofi, fenomenologi og eksistensfilosofi, med temaer som f. eks. følelser, Sartres frihetsbegrep, forholdet mellom Edvard Munch og Kierkegaard og mellom Henrik Ibsen og Kierkegaard og Heideggers begrep om omsorg (Sorge) anvendt på bærekraft og i omsorgsfag.

Grelland skal holde et foredrag om frihetsbegrepet hos Kierkegaard.