Professor (emeritus fra 1. januar 2019) i  kvantekjemi og master i filosofi ved universitetet i Agder.

Grelland har undervist i matematikk, statistikk, fysikk og luftforurensninger og begynte også å undervise i filosofi fra ca. år 2000, miljøfilosofi, etikk, vitenskapsfilosofi, fenomenologi og eksistensialisme. De siste årene har eksistensialisme (Kierkegaard og Sartre) og vitenskapsfilosofi vært de viktigste undervisningsfagene.

Han underviser fortsatt i vitenskapsfilosofi og har forelesninger om følelser og om angst som temaer i pedagogikk og psykisk helsearbeid.

Grelland har i mange år forsket innen teoretisk kvantefysikk og relativitetsteori.

Han har også en rekke publikasjoner om fysikkens filosofi, fenomenologi og eksistensfilosofi, med temaer som f. eks. følelser, Sartres frihetsbegrep, forholdet mellom Edvard Munch og Kierkegaard og mellom Henrik Ibsen og Kierkegaard og Heideggers begrep om omsorg (Sorge) anvendt på bærekraft og i omsorgsfag.