Professor (emeritus fra 1. januar 2019) i generell teoretisk kvantekjemi og master i filosofi ved universitetet i Agder.

Har undervist i matematikk, statistikk, fysikk og luftforurensninger. Begynte å undervise også i filosofi fra ca. år 2000, miljøfilosofi, etikk, vitenskapsfilosofi, fenomenologi og eksistensialisme. De siste årene har eksistensialisme (Kierkegaard og Sartre) og vitenskapsfilosofi vært de viktigste undervisningsfagene.

Jeg underviser fortsatt i vitenskapsfilosofi og har forelesninger om følelser og om angst som temaer i pedagogikk og psykisk helsearbeid.

Forskning

Mange års forskning i teoretisk kvantefysikk og relativitetsteori. (Jeg har strengt tatt aldri forsket på noe som noen ville kalle kjemi).

Har også en rekke publikasjoner om fysikkens filosofi, fenomenologi og eksistensfilosofi, med temaer som f. eks. følelser, Sartres frihetsbegrep, forholdet mellom Edvard Munch og Kierkegaard og mellom Henrik Ibsen og Kierkegaard og Heideggers begrep om omsorg (Sorge) anvendt på bærekraft og i omsorgsfag.