Arne-Fred Solbekk (1955) er cand. real. har hovedfag i fysikk fra UiO, 1981. Han avtjente verneplikten som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i Horten og ble senere fast ansatt som forsker ved FFI på Kjeller hvor han også begynte på en doktorgrad i informatikk. Hjemlengselen ble imidlertid for stor, så da han fikk tilbud om en god stilling som lektor i realfag ved Kragerø videregående skole flyttet han hjem igjen og har senere (fra 1989) undervist i realfag der. Siden 2009 har han jobbet som frivillig i filosofifestivalen, de fleste årene som leder av programkomiteen. I år skal han lede samtalen på søndag formiddag med Arne Johan Vetlesen, Hannah Winter og Robert Mood.