Cand real Arne-Fred Solbekk (1955) har hovedfag i fysikk fra UiO, 1981. Han avtjente verneplikten som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i Horten og ble senere fast ansatt som forsker ved FFI på Kjeller hvor han også begynte på en doktorgrad i informatikk. Hjemlengselen ble imidlertid for stor, så da han fikk tilbud om en god stilling som lektor i realfag ved Kragerø videregående skole flyttet han hjem igjen og har senere (fra 1989) undervist i realfag der. Siden 2009 har han jobbet som frivillig i filosofifestivalen, de fleste årene som leder av programkomiteen.
På årets festival vil han lede samtalen mellom filosof Arne Johan Vetlesen, seniorrådgiver i WWF, Marian Rui Slettebakken og stortingsrepresentant Espen Barth Eide (AP) søndag formiddag kl 11.