Hilde Vinje (f. 1989) er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Agder. Hun har sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev avhandling om tid og lykke hos Aristoteles. Hun har kombinert studiebakgrunn fra filosofi og klassiske språk, og er medlem av filosofifestivalens faglige råd. Hun skal i år holde et foredrag med tittelen: «Tid og lykke» i Løkka, lørdag 4.9.21 kl 16:30

Om foredraget sier Vinje: «I det daglige tenker vi ofte på lykke som en følelse som glimter til i korte øyeblikk. Skuer vi tilbake til antikkens filosofi, møter vi en ganske annen tanke: at lykken krever lang tid – kanskje et helt liv.

I foredraget tar jeg opp synet på lykke som i antikken ble tilskrevet den athenske vismannen Solon og diskuterer hvordan det kan gi gjenklang i dag.»