Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
er den første fylkesordføreren i det sammenslåtte fylket Vestfold og Telemark
Han har tidligere vært:
landbruks- og matminister 2005–2008
olje- og energiminister 2008–2011
fylkesordfører i Telemark 2011-2015
stortingsrepresentant 1993–1997

(Foto: Tom Riis)