Ole Petter Ottersen er  lege og hjerneforsker. Han har siden 1992 vært professor i medisin ved Universitetet i Oslo og var valgt som universitetets rektor i to perioder fra 2009 til 2017.
Han ble i 2017 utnevnt til rektor ved Karolinska Institutet i Sverige og tiltrådte stillingen 1. august 2017. Fra 2002 til 2009 var han direktør for Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap – et senter for fremragende forskning.
Ottersen var dekan for forskning ved UiOs Fakultet for medisin i 2000-2002 og ledet UiOs Institutt for anatomi i 1997-1999. Ottersen forsker på hjernens signalmolekyler og vannkanaler, og er en av de mest siterte norske forskerne internasjonalt.
Utmerkelser:
Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere, 1990
Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, 1993
Universitetet i Oslos forskningspris, 1994
Medlem av Leopoldina, 1999
Lundbecks nordiske forskningspris (2005, delt med Jon Storm-Mathisen)
Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, 2006
Anders Jahres store medisinske pris, 2008
Æresdoktor ved Östra Finlands universitet 2010 for sin forskning innenfor molekylær nevrovitenskap etter forslag fra A. I. Virtanen Institute for Molecular Sciences.
Æresdoktor ved École normale supérieure de Lyon, 2015