Brynjulf Risnes (født 1961) er  jurist/advokat og tidligere forsker ved NUPI med Sovjetunionen og russiske forhold som fagfelt.
Risnes er født og vokste opp på stedet Hunn i Namdalen. Han er utdannet jurist fra UiO. Han jobbet i Finansdepartementet og i regelreformgruppen i Forvaltningspolitisk avdeling i Administrasjonsdepartementet.
Han studerte også russisk språk (mellomfag) ved UiO og russisk rett ved universitetet i St. Petersburg.
Risnes arbeidet som forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han har vært advokat i Oslo siden 2006.
Brynjulf er ekspert på forhold knyttet til Russland og området for det tidligere Sovjetunionen og snakker flytende russisk. Han har arbeidet med en rekke saker knyttet til dette geografiske området både i Norge og i Russland.
Etter NUPI spesialiserte han seg særlig innen strafferett og spørsmål tilsluttet immigrasjon. Han har ført saker for norske domstoler på alle nivå og for den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.
Risnes ble i 2017 engasjert i forbindelse med Frode Berg-saken. Han har møterett for Høgsterett.