Robert Mood er tidligere hæroffiser med generalløytnants grad og var i 2017-2020 president i Norges Røde Kors. Mood hadde en lang karriere i Forsvaret fram til han gikk av med pensjon i 2016, da som sjef for den norske militærmisjonen ved NATO i Brüssel. Mood har vært generalinspektør for Hæren og var i 2012 sjef for FNs observatørstyrke i Syria (UNSMIS) etter tidligere å ha vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO).

Samtidig som han har hatt en rekke sentrale militære stillinger, både i det norske forsvaret og i internasjonale fredsstyrker, har Mood markert seg som aktiv samfunnsdebattant. For dette ble han i 2016 tildelt stiftelsen Fritt Ords pris «for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet». I 2017 ga Mood ut boka Ansvar. Ledelse er ingen popularitetskonkurranse, og i 2021 Kunsten å stå opp om morgenen. 10 råd for livet.