Hannah Winther er stipendiat i filosofi ved NTNU, hvor hun skriver en avhandling om genredigering av oppdrettslaks. Hun er interessert i dyreetikk, bioetikk, og Wittgenstein. Winther er også redaktør for Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
Hun vil delta i samtalen om frihet søndag 29.5 kl 11:00 sammen med Arne Johan Vetlesen og Robert Mood