Steinar Mathisen. Magister i filosofi 1973 (Dikterverket som filosofisk problem), Dr. philos. 1983 (Transzendentalphilosophie und System). Undervist i filosofi ved UiO på alle nivåer i 30år. Pensjonist. Utgitt: Skjønnhet-Tanke-Kunst, Oslo 1999; Virkelighetens skjønnhet & Skjønnhetens virkelighet. Stadier i estetikkens historie fra Platon til Kant, Oslo 2005. Interesseområder innen filosofien: Kant, tysk idealisme, nykantianismen. Arbeider for tiden på en kommentar til Kants kritikk av den teleologiske dømmekraft.

Mathisen skal delta i samtalen «Friedrich Schelling – Om menneskets frihet» Til ære for Stian Grøgaard, Løkka lørdag 28.5.22 kl 16:30