Alexander Myklebust (f. 1988) er universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Agder. Han har levert ei doktorgradsavhandling om innovasjon ved NTNU.

På festivalen skal han delta i samtalen «Friedrich Schelling – Om menneskets frihet» Til ære for Stian Grøgaard, lørdag 28.5.22 kl 16:30