About DA

This author has not yet filled in any details.
So far DA has created 45 blog entries.

Thorvald Stoltenberg

Stoltenberg har dessverre fått sykdomsforfall. Se programmet. Thorvald Stoltenberg (1931) var statssekretær i flere Ap-regjeringer på 1970-tallet. Han var forsvarsminister fra 1979 til 1981 og utenriksminister fra 1987 til 1989 og fra 1990 til 1993. Som utenriksminister tok Stoltenberg i 1992 initiativ til Barentssamarbeidet. I 1990 var han FNs høykommissær for flyktninger. Han var FNs fredsmegler på Balkan fra 1993 til 1996. Stoltenberg [...]

Annika Maria Melinder

Annika Melinder er professor og leder for Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP) ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har hatt flere internasjonale gjesteforskeropphold, f.eks ved Harvard Medical School, University of California, Cornell University og ved Universitetet i Padova. Annika er også psykologspesialist og arbeider ved Oslo universitetssykehus. I to perioder har hun vært medlem i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), og er [...]

Robert Mood

Robert Mood (1958) er president i Norges Røde Kors. Han har vært general i forsvaret og leder av internasjonale oppdrag for FN og NATO. Mood er utdannet ved Befalsskolen for infanteriet (1978), Krigsskolen (1983) og US Marine Corps University i Virginia, USA (1996). I 2017 utga han boka Ansvar: Ledelse er ingen popularitetskonkurranse, I boka [...]

Helge Høibraaten

Helge Høibraaten (født 1946) er en norsk filosof og professor ved NTNU. Han var fra 2004-2009 gjesteprofessor ved Nord-Europa-instituttet, Humboldt-universitetet i Berlin. Høibraaten har arbeidet med samfunnsteori og politisk teori, særlig i tysk tradisjon, med fokus på Jürgen Habermas og Niklas Luhmann. Høibraaten har arbeidet med sekulariseringsproblematikken, og i den forbindelse blant annet mye med verkene til Hans Blumenberg. Høibraaten har også skrevet om [...]

Alf Petter Høgberg

Alf Petter Høgberg (1971) er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har fordypet seg i selskapsrett, garantirett og kontraktsrett. Han har vært forskningsdekan siden 2013. Høgberg ble i 1999 ansatt som forsker ved Institutt for offentlig rett, og skrev i denne perioden en rapport innenfor faget straffeprosess. I tiden 1999-2005 [...]

Aud Valborg Tønnessen

Aud Valborg Tønnessen (1964) har vært ansatt på Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo siden 1993 som stipendiat, senere førsteamanuensis og professor. Hun disputerte for doktorgraden i 2000 med avhandlingen ... et trygt og godt hjem for alle.  Om kirkelederes kritikk av velferdsstaten. For tiden er hun dekan. Hennes faglige interesser er knyttet til nyere norsk [...]

Thorvald Steen

Thorvald Steen (1954) er kjent for sitt forfatterskap og aktive engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter. Siden debuten som poet i 1983 har han utgitt over 40 bøker innen forskjellige sjangrer, som romaner, skuespill, diktsamlinger, noveller, barnebøker og essays. Steen har markert seg som en av Norges mest internasjonale forfattere.  Bøkene hans er oversatt til i alt [...]

Thea Fjørtoft, Fjørtoft Kultur-produksjoner

Fjørtoft Kulturproduksjoner initierer og produserer scenekunst av ulike former og sammenhenger til kunstinstitusjoner, Den kulturelle skolesekken, festivaler og bedriftsarrangementer. FKP ønsker å være en viktig, tydelig og synlig kunst- og kulturleverandør, lokalt, regionalt og nasjonalt, samt medvirke til å spre ny norsk scenekunst internasjonalt. For sin første selvstendige produksjon, "Superwoman" i 2012, vant de Gullsekken, en nasjonal utmerkelse for [...]

Klimakrise og skjærgårdstur

Kristi Himmelfartsdag blir det tur. Da settes fokuset på undertemaet «Klimakrise». Marinbiolog og rådgiver i Naturvernforbundet Per-Erik Schulze får med seg filosof og professor i etikk Odin Lysaker og forsker/førstelektor ved BI Per Espen Stoknes på tur gjennom skjærgården og ut til Velhuset på Jomfruland. De tre skal samtale om og holde foredrag om de [...]

«Fascismens fascinasjon» Foredrag av filosof Lene Auestad

Autoritære politiske strømninger er et fremtredende trekk ved vår samtid. Høyrepopulistiske bevegelser brer om seg og øker i makt og innflytelse i den vestlige verden. Det nåværende politiske klimaet kjennetegnes ved økende nasjonalisme og etnosentrisme, av idealisering av det nasjonalstaten har definert som innenfor grensene for 'vi'et' og nedvurdering og fientlighet overfor de som betraktes [...]

«Bach er utenkelig uten Luther» Foredrag med musikkeksempler. Forfatter og redaktør Alf van der Hagen

Foredraget tar utgangspunkt i Martin Luthers eksistensielle kriser og negative menneskesyn, "kroppen: en gjødselsekk som stadig haster mot graven", som den 42 år gamle Martin Luther skrev i et brev. Linjene trekkes til norske OnklPs angstfylte og ekstremt populære låt "Styggen på ryggen" (2014), og teksten til arien i en av Johann Sebastian Bachs kantater: [...]

«Globaliseringens tre kriser: Økonomi, miljø, identitet» Foredrag av sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen

Vår tid kjennetegnes av akselererte endringer og uforutsigbarhet. Ingen spådde den siste finanskrisen før den var en realitet; få hadde trodd at Storbritannia ville forlate EU og at Trump ville bli president; polisen smelter enda raskere enn tidligere antatt — og vi tar tre ganger så mange fotografier i 2017 som vi gjorde i 2011. [...]

«Kunsten å krisemaksimere» Foredrag av forfatter Gunnar Tjomlid

Foredraget tar for seg en del eksempler fra norske aviser på hvordan saker «krisemaksimeres» gjennom feil bruk av statistikk, ved at vi overfokuserer på «problematiske holdninger» i enkeltgrupper i befolkningen uten å ta et steg tilbake og sammenligne med hva «alle andre» mener om samme sak, om hvorfor det meste av det vi leser om [...]

«Hannah Arendt» Samtale mellom filosof og professor i etikk Odin Lysaker og litteraturviter, filosof og statsstipendiat Helgard Mahrdt

Vi lever i dramatiske og urovekkende tider som har ført til en ny bølge av interesse for Arendt over hele verden.  Samtalen vil ha utgangspunkt i Hannah Arendts essaysamling Men in Dark Times. Etter samtalen vises den intense dokumentarfilmen Vita Activa, filmen som trakk fulle hus da den for første gang i Norge ble vist i Oslo tidligere i [...]

«Hvordan leve sammen?» Foredrag av filosof Inga Bostad

I dette foredraget tar Bostad opp den franske litteraturteoretikeren og filosofen Roland Barthes (foto)  og hans novellistiske simuleringer av begrepet avstand. Hva kan begrepet om avstand si oss om hvordan vi kan leve sammen når murer bygges, når folk er på flukt, og når lengsel etter nærhet kommer til uttrykk. Lørdag 27.5. Løkka kl. 12:30. [...]

«Filosofering bak murene» Foredrag av filosof Marianne Walderhaug

Marianne Walderhaug har siden oktober 2006 jobbet som filosof i Bjørgvin fengsel, hvor hun har filosofiske samtaler og filosofigrupper med innsatte. Noe som har blitt tydelig for henne, er at det man fra et utenfraperspektiv kan tolke som opplagte løsninger og svar, indre sett kan foregå på helt andre premisser. Blant annet kan det å [...]

BOKBAD «Den fordømte friheten» Filosof Kaja Melsom i samtale med filosof Ole Jacob Madsen

Hva skjer når den friheten våre foreldre og besteforeldre kjempet for, blir vår fiende? Filosof Ole Jacob Madsen snakker med filosof  Kaja Melsom om hennes nye bok Den fordømte friheten. Et oppgjør med selvrealiseringstyranniet   Bokas påstand er at jo mer frihet vi skaffer oss og jo flere valgmuligheter vi får, desto mindre frie blir vi. [...]

Ole O. Moen

Ole O. Moen (1940) er en norsk historiker med USA som spesialfelt. Han er professor emeritus i nordamerikastudier ved Universitetet i Oslo og er leder av Am Fact/ Ole O. Moen. Moen har utgitt sju bøker på norsk om amerikansk kultur, historie og politikk og har utover det vært forfatter og medforfatter av en rekke fagbøker og artikler. [...]

Henning Hagerup

Henning Hagerup (1959) er norsk forfatter, oversetter og litteraturkritiker. For sin virksomhet som litteraturkritiker har han fått Kritikerprisen som årets kritiker 1994 og Olav Dalgards kritikerpris 2003. Alf van der Hagen har gitt ut samtaler med Henning Hagerup i boka Leseren 2017. Hagerup har en enorm lesekapasitet og kan fransk, italiensk, latin, tysk, engelsk og spansk. Den nye samtaleboken med Alf van der Hagen handler [...]

Arild Isaksen

Arild Isaksen (født 1953 i Kragerø) har arbeidet i Kirkens Nødhjelp siden 1984.  Han hadde i en årrekke ansvaret for logistikk og innkjøpskontoret ved hovedkontoret i Oslo. Fra 2005 til 2012 var han beredskapsleder i organisasjonen med ansvar for en rekke store nødhjelpsoperasjoner, blant annet jordskjelv i Pakistan og i Haiti, krig i Libanon og [...]

Olav Eikeland

Olav Eikeland (1955) er arbeidsforsker, filosof og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Han har tidligere vært seniorforsker og instituttsjef ved Arbeidsforskningsinstituttet og prodekan for FoU ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved HiOA. Eikeland er dr. philos. i eldre gresk filosofi. Blant hans publikasjoner er Erfaring, dialogikk og politikk; et begrepshistorisk og filosofisk bidrag til rekonstruksjonen av empirisk [...]

Alf van der Hagen

Alf van der Hagen (1962) er norsk forfatter og redaktør. Han var redaktør og administrerende direktør i Morgenbladet fra 2003 til 2012, har vært redaktør i De Norske Bokklubbene, i NRK Kritikertorget og medredaktør i Vagant. I 1994 ga han ut boken En annen Mykle. For samtalebiografien Dag Solstad. Uskrevne memoarer mottok Alf van der Hagen Kritikerprisen for beste sakprosabok. [...]

Marit Laland

Marit Laland har mastergrad i tverrfaglige kulturstudier fra høyskolen i Sørøst-Norge.  Hun jobber med flere kulturfaglige prosjekter i Kragerø og Telemark. Marit har bodd i Kragerø i 28 år, og har satt et varig fotavtrykk i kulturbyen. Hun var den som fikk ideen til og grunnla filosofifestivalen På Kanten, og var med i ledelsen av [...]

Kalle Moene

Kalle Moene norsk økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hans viktigste arbeidsfelt har vært fordelingsspørsmål og sammenlikning av økonomiske institusjoner. Siden 2002 har Kalle Moene vært knyttet til Centre for the Study of Civil War ved Institutt for fredsforskning (PRIO). I 2011 ble Moene tildelt Norges Forskningsråds formidlingspris «for sin evne til å forklare komplekse økonomiske spørsmål på en forståelig [...]

Randi Gunhildstad 2017

Randi Gunhildstad (1963) er en sanger og filosof med eksistensiell nysgjerrighet.  Etter fem år på Universitetet i Oslo (2003-2008) arbeider hun med spørsmålene om hvordan livsglede kan opparbeides og kommuniseres. Hun holder konserter, foredrag og workshops blant annet på universiteter og høyskoler i inn- og utland, for politiske partier, høyskoler, kirker, aktivitetssentre, foreninger og kor. [...]

Frank Aarebrot

Frank Aarebrot (1947) er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Han foreleser også blant annet ved Institut des Sciences Politiques i Frankrike og ved Humboldt universitetet i Berlin. Aarebrot har ledet flere internasjonale prosjekter og vært redaktør av, og medforfatter til, en rekke bøker om demokratisering i Europa.  Men han er i Norge kanskje mest kjent som politisk kommentator og valgekspert.

Gro Holm 2017

Mange kjenner Gro Holm (1958) som stemmen fra USA der hun var korrespondent for Norsk rikskringkasting. Nå er hun tilbake i NRKs utenrikstjeneste. Hun har tidligere også vært nyhetsdirektør, utenriksredaktør, programleder i Redaksjon 21 og korrespondent i Moskva (1994–1998). For øvrig var hun stipendiat ved Sovjetunionens Vitenskapsakademi 1987-88. Holm er utdannet cand.mag. med blant annet statsvitenskap, sosialøkonomi og [...]

«Lush Life»

Jazzkvartetten «Lush Life» er hjemmehørende i Grenlandsdistriktet. Bandet har funnet sammen gjennom en felles sans for jazz og pop, for eleganse, stil og et glimt i øyet! Nina Gromstad er kjent både som solist og som en av stemmene i «Tre Sopranos» og har jobbet som frilanssanger i mange år. Hun har samarbeidet mye med jazzmusiker og [...]

Ole Martin Moen

Ole Martin Moen (1985) er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han arbeider med etikk og er leder for forskningsprosjektet Hva bør ikke kunne kjøpes og selges? som er finansiert av Norges forskningsråd. I 2013 tok han doktorgraden i filosofi på en avhandling om hedonisme. Moen har i perioder vært tilknyttet Berkeley og Oxford. [...]

Helgard Mahrdt

Helgard Mahrdt (1953) er en tyskfødt norsk litteraturviter og filosof. Hennes faglige interesser omfatter opplysningstiden (Immanuel Kant), fenomenologi & eksistensfilosofi og politisk filosofi. Mahrdt er spesialist på Hannah Arendt. I 2005 ga hun ut korrespondansen mellom Hannah Arendt og Alfred Kazin (Samtiden 1/2005) I 2011 redigerte hun sammen med Lene Auestad boken Handling, frihet, humanitet – møter med Hannah Arendt (Tapir forlag).  Året etter, [...]

Fredrik Høyer

Fredrik Høyer (født 4. januar 1988) er en norsk romanforfatter og poet fra Drammen, bosatt i Oslo. Fredrik Høyer er mest kjent for å opptre med slam-poesi. Han har tatt tekstforfatterlinjen på Westerdals School of Communication i Oslo, og har studert litteraturvitenskap. Høyer romandebuterte med boka Månehund & fatter'n i 2014. I 2016 utkom diktsamlingen Grønlandsūtraen. Denne diktsamlingen ble utgitt både som bok og album, lydlagt [...]

Marianne Walderhaug

Marianne Walderhaug er stipendiat i filosofi ved Universitetet i Bergen. Hun har jobbet som filosof ved Bjørgvin fengsel siden 2006.  Marianne skriver på et doktorgradsprosjekt med tittel: Filosofiske samtaler med innsatte – en studie av hvordan det eksistensielle feltet angår innsattes dilemmaer.

Per Erik Schulze

Per Erik Schulze begynte i Natur og Ungdom i 1987 som ung aktivist for å redde kragerøbanen fra nedleggelse og fortsatte som tønnegraver og giftjeger. Seinere har han i forbindelse med utdannelse drevet som feltbiolog og er nå er erfaren fagrådgiver i Naturvernforbundet. Schulze er utdannet marinbiologi fra James Cook University i Australia og Universitetet [...]

Odin Lysaker

Odin Lysaker (f. 1976) er filosof og professor i etikk ved Universitetet i Agder. Han har en ph.d. i filosofi fra Universitetet i Oslo. Lysakers interesser er særlig etikk, politisk filosofi og sosialfilosofi. Han forsker for øyeblikket på klimaetikk, ytringsfrihet og irregulær migrasjon. Lysaker har publisert en rekke artikler og bøker, og blant hans siste utgivelser er boken Menneskeverdets politikk: Anerkjennelse av [...]

Hilde Vinje 2017

Hilde Vinje (1989) er doktorgradsstipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hun er redaktør for Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie, og medlem av filosofifestivalens faglige råd. For prisoppgaven «Seier gjennom nederlag: En kritikk av det tragiske hos Zapffe og dets betydning for menneskelig forplantning» har Vinje blitt tildelt Zapffe-prisen 2017.  Festivalen gratulerer!

Guy Dammann

Guy Dammann er seniorforsker ved Uppsala universitet hvor han også underviser i musikkhistorie og estetikk. Han er utdannet i musikk ved Oxford og har doktorgrad i Jean-Jacques Rousseau fra King’s College, London. Dammann er musikkritiker i Times Literary Supplement og skriver om musikk for The Guardian, Observer, Economist, Financial Times og The Spectator. Hans forskningsinteresser [...]

Sondre Risholm Liverød 2017

Sondre Risholm Liverød (1979)er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Til daglig jobber han som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver også nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. I tillegg underviser han i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. [...]

Inga Bostad 2017

Inga Bostad (1963) er professor i filosofi, forfatter og universitetspolitiker. Hun har vært direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og har vært prorektor (2009-2013) og viserektor (2006-2009) samme sted. I 2006-2006 ledet Bostad et regjeringsoppnevnt utvalg som la frem ny formålsparagraf for barnehagen og skolen (Bostad-utvalget). Inga Bostad har tidligere vært redaktør [...]

Trond Berg Eriksen 2017

Trond Berg Eriksen (1945) er professor emeritus i idehistorie ved Universitet i Oslo. Han er en av landets fremste fagformidlere og har skrevet en rekke bøker om filosofiske og idehistoriske emner. Nevnes kan bøkene om Augustin, Dante, Machiavelli, Nietzsche og Freud. Han har redigert verket Vestens Tenkere og er en av forfatterne og redaktørene av seksbindsverket Norsk idéhistorie. Han [...]

Jostein Gaarder 2017

Jostein Gaarders bøker er solgt i eventyrlige opplag over hele verden. Den internasjonale suksessen begynte med filosofiromanen Sofies verden (1991) som fikk en utbredelse som savner sidestykke i norsk litteraturhistorie. Romanen er oversatt til mer enn seksti språk og solgt i 45 millioner eksemplarer. Også de andre romanene hans for barn, ungdom og voksne har [...]

Kaja Melsom

Kaja Melsom (1975) er cand.philol. i filosofi fra Universitetet i Oslo i 2004. I hovedfagsoppgaven skrev hun om frihetsbegrepet hos de tre franske filosofene Sartre, Merleau-Ponty og Derrida. Hun er videreutdannet innen filosofisk samtalepraksis ved Norsk Selskap for Filosofisk Praksis og har introdusert den filosofiske samtalen som refleksjonsverktøy i en rekke bedrifter og organisasjoner. De senere [...]

Thomas Hylland Eriksen 2017

Thomas Hylland Eriksen (1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av ca. 50 bøker på norsk og engelsk. Hans bøker er oversatt til over 30 språk, og blant de mest kjente er Small Places, Large Issues – An introduction to social and cultural anthropology, Øyeblikkets tyranni, Ethnicity and Nationalism og What is Anthropology? Fra 2012 til 2017 [...]

Gunnar R. Tjomlid

Gunnar R. Tjomlid (1974) er blogger, podcaster, foredragsholder og forfatter. Han vant prisen for «Årets sterke mening» i Vixen BlogAwards 2013, og samarbeidet i perioden 2013-2016 med Nettavisen som en av Norges mest leste bloggere. På bloggen sin «Saksynt» skriver han mye om samfunn, vitenskap og kritisk tenkning. Høsten 2013 ga han også ut boken Placebodefekten [...]

Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes (1967) er norsk forfatter, forsker og bedriftsleder. Stoknes er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og har en doktorgrad i økonomiske metaforer. Han er førstelektor og forsker ved BI med fagansvar for masterprogrammet «Grønn Vekst». Han har fått prisene årets foreleser 2000-2001 ved BI – Senter for Lederutvikling, og «best Professor EMME Executive» 2014. Stoknes har skrevet [...]

Anita Leirfall 2017

Anita Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun er en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games: Filosofer i virtuelle verdener [...]