About PowerBruker9000

This author has not yet filled in any details.
So far PowerBruker9000 has created 72 blog entries.

Kristin Bolstad

Kristin Bolstad er komponist, vokalist og improvisasjonsutøver innenfor samtidsmusikk, kunstmusikk og elektronisk musikk. Hun har komponert musikk for ensemble som Alpaca Ensemble, Telemark Kammerorkester, danske Scenatet og canadiske Quatuor Bozzini, og musikken hennes har blitt fremført i Norge, Europa, Canada og USA. Bolstad lager også musikk til egne prosjekter, blant andre en rekke romspesifikke stykker [...]

Joachim Solum

Kragerøgutten Joachim Solum arbeider som museumspedagog på Norsk Teknisk Museum. Gjennom ti år på museet, har han utviklet populære tilbud som Såpebobleshow og Vitenshow. Interessen for såpebobler kom etter et samarbeid mellom Teknisk museum og Experimentarium i København, om å lage Norges første såpeboblefestival. Joachim bruker såpebobler som et utgangspunkt for å lære bort realfag [...]

Randi Gunhildstad

Randi Gunhildstad (1963) er en sanger og filosof med eksistensiell nysgjerrighet. Etter fem år på Universitetet i Oslo (2003-2008) arbeider hun med spørsmålene om hvordan livsglede kan opparbeides og kommuniseres. Hun holder konserter, foredrag og workshops blant annet på universiteter og høyskoler i inn- og utland, for politiske partier, høyskoler, kirker, aktivitetssentre, foreninger og kor. [...]

Hilde Vinje

Hilde Vinje (1989) er doktorgradsstipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo, hvor hun skriver avhandling om sammenhengen mellom lykke og tid i Aristoteles’ etikk. Hun har kombinert studiebakgrunn fra filosofi og klassiske språk, og er medlem av filosofifestivalens faglige råd. Foto: Arne-Fred Solbekk

Ole Jacob Madsen

Ole Jacob Madsen (1978) er en norsk psykolog og filosof som særlig har skrevet om kultur- og samfunnspsykologi. Han er professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Madsen forsker på psykologiens rolle i samfunnet. Spesielt samtidsdiagnosen «den terapeutiske kultur» der psykologiens utbredelse i senmoderne kommer til å prege mennesket sin selvforståelse på godt og ondt. [...]

Gunn Hild Lem

Gunn Hild Lem (1975) er redaksjonssjef i Store norske leksikon, forfatter og en engasjert samfunnsdebattant med stor tro på at den offentlige samtalen kan gjøre mennesker klokere. Hun har skrevet en rekke kronikker og artikler, i tillegg til å delta i debatter blant annet i NRK. Lem tar utgangspunkt i drømmen om et samfunn der [...]

Lars Løvlie

Lars Løvlie (1938) er professor emeritus i pedagogisk filosofi ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo. Han har vært opptatt av estetisk erfaring, moralsk oppdragelse, eksemplets makt, og "teknokulturell" dannelse, men er for tiden mest opptatt av at politisk-byråkratisk styring nå ser ut til å begrense friheten til norske skolebarn. Lykke henger sammen med frihet til å [...]

Anita Leirfall

Anita Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun er en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games. Filosofer i virtuelle verdener. Leirfall [...]

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen (1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi. Han har særlig vært opptatt av menneskelige relasjoner med ondskap som sentralt tema. Vetlesen studerte til magister- og doktorgraden i filosofi hos Jürgen Habermas i årene 1985-1990. Samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål står sentralt i hans forfatterskap, ikke minst med tanke på unge menneskers livssituasjon [...]

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen (1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av ca. 50 bøker på norsk og engelsk. Hans bøker er oversatt til over 30 språk, og blant de mest kjente er Small Places, Large Issues – An introduction to social and cultural anthropology, Øyeblikkets tyranni, Ethnicity and Nationalism og What is Anthropology? Fra 2012 til 2017 [...]

Sondre Risholm Liverød

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I [...]

Ole Martin Moen

Ole Martin Moen (1985) er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han arbeider med etikk og er leder for forskningsprosjektet Hva bør ikke kunne kjøpes og selges? som er finansiert av Norges forskningsråd. I 2013 tok han doktorgraden i filosofi på en avhandling om hedonisme. Moen har i perioder vært tilknyttet Berkeley og Oxford. Sammen [...]

Ingmar Meland

Ingmar Meland (1966) er utdannet filosof og medlem av filosofifestivalens faglige råd. Han har hovedfag om Edmund Husserls fenomenologi og tok doktorgraden i 2011 med en avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi. Etter i flere år å ha vært tilknyttet Høgskolen i Telemark som førsteamanuensis i tverrfaglige kulturstudier, var Meland i 2013-2014 gjesteforsker ved Göteborgs universitet. [...]

Inga Bostad

Inga Bostad (1963) er professor i filosofi, forfatter og universitetspolitiker. Hun har vært direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og har vært prorektor (2009-2013) og viserektor (2006-2009) samme sted. I 2006-2006 ledet Bostad et regjeringsoppnevnt utvalg som la frem ny formålsparagraf for barnehagen og skolen (Bostad-utvalget). Bostad leder nå et tre-årig forskningsprosjekt [...]

Trond Berg Eriksen

Trond Berg Eriksen (1945) er professor emeritus i idehistorie ved Universitet i Oslo. Han er en av landets fremste fagformidlere og har skrevet en rekke bøker om filosofiske og idehistoriske emner. Nevnes kan bøkene om Augustin, Dante, Machiavelli, Nietzsche, Freud og Den fromme spotteren om Søren Kierkegaard. Han har redigert verket Vestens Tenkere og er en av forfatterne [...]

Shabana Rehman Gaarder

Shabana Rehman stiller opp da Thorvald Stoltenberg dessverre fikk sykdomsforfall.Shabana Rehman Gaarder er prisbelønt performancekunster, standup-komiker, dramatiker, og spaltist. Hun markerte seg i ung alder som en sterk stemme i samfunnsdebatten. Shabana har gjennom hele sitt virke engasjert seg i kampen for likestilling, frihet og ikkevold. Nå leder hun stiftelsen «Født fri» som blant annet [...]

Kragerø Kunstskole

Kragerø Kunstskole, beliggende i vannkanten der Munchs sol stiger opp av horisonten, har siden oppstarten for seks år siden hatt fokus på festivalens tema. Dette bidrar til utvidet innhold og dybde i undervisningen, i tillegg til at studentene får mulighet til å øve seg i å tenke rundt sin egen praksis. Spørsmål vi har stilt [...]

«Falske minner»

I denne samtalen mellom Annika Melinder og Alf Petter Høgberg problematiseres såkalte falske minner som fenomen ut fra både et psykologisk og et rettslig perspektiv. Falske minner er særlig et problem innen rettspleien, der så vel tiltalte som parter og vitner er spesielt utsatt. I samtalen får vi høre om årsaken til falske minner, løgn [...]

«Politisk satire» Karikaturtegneren Odd Einarson. Utstilling

Karikaturtegneren Einarson virket for Samfundspartiet i Norge på  1930-tallet. Et kristenanarkistisk  parti med et revolusjonært  program –  helt på siden av etablerte verdier.  De var representert på  Stortinget  i to perioder fram til krigen – med mange morsomme innspill. Utstillingen åpner med foredraget «Når en penn blir lagt ned» av Oddvar Einarson. Vi skal se [...]

«Tracks»

Tracks handler om å våge å følge sin egen vei. Tracks’ komplekse uttrykk representerer vår stadig mer fragmenterte og kaotiske virkelighet, så full av muligheter, men som også kan overvelde og dermed passivisere oss. Å finne seg selv, å kjenne seg selv, og å velge sin egen vei blant alle tilrettelagte veier og allerede etablerte [...]

Debatt om «Falske nyheter»

Propaganda, sensasjonsjournalistikk og falske nyheter er kjente fenomener opp gjennom historien, og misbruk av fakta har vært anvendt siden antikken. Hva er det som særpreger dagens mediebilde, hvor sosiale medier er så dominerende i nyhetene? Hvor går grensene mellom ytringsfrihet, politisk og sosial diskurs og bevisst feilinformering? Hvem har ansvar for framstilling av såkalte fakta, [...]

Hvem kan vi stole på?

«Rask og langsom kunnskap i informasjonssamfunnet.» Thomas Hylland Eriksens foredrag på Saltneven i år vil handle om hvordan skillet mellom sannhet og usannhet blir utydelig på grunn av akselerasjonen i kunnskapsproduksjon, kunnskapsforbruk, meningsutveksling og synsing i det moderne samfunnet. Da blir det nødvendig å se nærmere på sannhetens produksjonsvilkår. Saltneven fredag 8. juni kl. 10:30   Kobling [...]

Om ideologi og utopi i ‘post-faktasamfunnet’

Filosofen Ingmar Meland tar i dette foredraget opp temaet «Sannhet og løgn» i tilknytning til den svenske statsviteren og redaktøren Herbert Tingstens artikkelserie fra 1952 om ideologienes død. Foredragsholderen viser også til en 30 år gammel bok av den franske filosofen Jean-Francois Lyotard om samme tema, og vrir litt på en gammel vise av Otto Nielsen: [...]

Frokost med Robert Mood og Shabana Rehman Gaarder

Shabana Rehman og Robert Mood - samtale over frokostbordet i Stoltenbergs ånd! Thorvald Stoltenberg er kjent for sine frokoster med statsmenn og andre berømtheter hjemme på sitt eget kjøkken i Oslo. Han måtte melde forfall til frokostmøte med president i Norges Røde Kors, Robert Mood, hos oss i Løkka søndag formiddag  Men i stedet kom Shabana Rehman Gaarder, [...]

«OKERGULT», en monolog av og med Karl Holte Aarø

Skuespilleren og sangeren Karl Holte Aarø er «verdensberømt» og høyt skattet i Kragerø, etter mange opptredener her i forskjellige roller gjennom flere år. Denne gangen viser han sin eksamensforestilling fra Teaterhøgskolen i Trøndelag. «OKERGULT» har et alvorlig tema, men er i klovnesjangeren – han spiler med rød nese. Det handler om to mennesker som har [...]

«Sannhet og løgn» i forskjellige perspektiver – torsdagskveld på Kragerø biograf

Tracks er en scenekunstforestilling i krysningspunktet mellom video og lydinstallasjon, dans og fysisk fortelling. Den har en punkpoetisk estetikk; visuelt, audiotivt, scenisk, tematisk og dramaturgisk. Alle komponentene - lyd, video og bevegelse - er likestilte elementer på scenen. Forestillingen handler om å være i bevegelse, å reise, mentalt så vel som fysisk. Her viser vi [...]

Lørdagskveld i Haven restaurant

Dette året har Filosofifestivalen en SMS-postkasse der publikum er velkommen til å stille spørsmål knyttet til foredrag og diskusjoner som foregår. Denne kvelden åpner vi postkassen, og filosofene svarer på noen av spørsmålene. Vi fortsetter med populære «Filosofisport», en uhøytidelig øvelse der noen av festivalens bidragsytere sporty nok deler sine umiddelbare tanker rundt filosofiske ord [...]

Fredagskveld i Haven restaurant

Som vanlig er Filosofifestivalens kveldsarrangementer varierte, hyggelige og interessante. Denne kvelden skal publikum være med på innspillingen av en episode av podcastserien Dialogisk med forfatter Gunnar Tjomlid og komiker Dag Sørås. En slentrende, verbal vandring mellom innfall og utfall. Musikken får vi av The Peters, trioen fra Kragerø som gir oss gamle låter med ny [...]

Dialogisk – innspilling av podcast på Haven restaurant

Dialogisk ble startet som en ukentlig podcast våren 2017 fordi komiker Dag Sørås og forfatter og skeptiker Gunnar Tjomlid ønsket en arena hvor de kunne snakke åpent og fritt om alle slags temaer - uten noe kommentarfelt. I podcasten har de så langt snakket om alt fra ytringsfrihet, #metoo, kjønnsidentitet, demokrati, innvandringspolitikk og seksualpolitikk, til [...]

Sannheten og de mange sannheter

Foredrag av Aud Valborg Tønnesen Hvordan kan vi snakke meningsfullt om sannhet, når sannheten forfaller i subjektivitet, alternative posisjoner eller regelrett løgn? I dette foredraget vil jeg nærme meg disse spørsmålene ved hjelp av teologien og kirkehistorien, som på den ene siden er fylt opp av troen på den ene Sannheten og på den andre [...]

«Løgn og sannhet i kunsten»

I dette foredraget forteller Tommy Sørbø blant annet om hva som skjedde da han som sekstenåring skulle tegne akt for første gang, og hans pubertale iver frontkolliderte med modernismens krav til abstraksjon. Et krav som har å gjøre med Immanuel Kants estetikk. Ellers var et hvert kunstverk før modernismen en løgn i den forstand at det [...]

«Nietzsches kritikk av ‘logosentrismen’ og dens sannhetsforståelse. Med et blikk på det postmoderne»

Foredrag av Helge Høibraaten I Nietzsches tidlige tekst om ”Sannhet og løgn i utenom-moralsk forstand” får vi høre om sannheten som en bevegelig hær av metaforer, metonymier og antropomorfismer – en sum av menneskelige relasjoner som intensiveres gjennom poesi og retorikk og til slutt kanoniseres, men som egentlig bare uttrykker illusjoner, illusjoner man har glemt [...]

Oddvar Einarson

Oddvar Einarson (1949) begynte med film på 60-tallet. Med røtter i New American Cinema utviklet han en fri og subjektiv dokumentarfilmform; en «rå estetikk» som bl.a. ble bemerket i kunstsammenheng da dokumentarfilmen Kampen om Mardøla ble Norges bidrag på den 8. Ungdomsbiennalen i Paris i 1973. Senere kom kortfilm, dokumentarfilm og spillefilm med andre formkrav. [...]

Elin Floberghagen

Elin Floberghagen (1969) er er cand. mag. fra Universitetet i Oslo og ble 2016 ansatt som generalsekretær i Norsk Presseforbund, en paraplyorganisasjon for frie redaktørstyrte medier som redigeres etter Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Hun har vært opptatt av ytringsfrihet, offentlighetsspørsmål og etikk, og har journalistisk bakgrunn fra Østlandets Blad i Akershus. I 2003 ble hun valgt som [...]

Julie Wilhelmsen

Julie Wilhelmsen er seniorforsker på NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier. De to Tsjetsjenia-krigene etter Sovjetunionens fall har vært sentrale tema i Wilhelmsens forskning. Wilhelmsen er en aktiv deltaker i den offentlige debatten om internasjonal politikk og [...]

The Peters

Petter Dahlgren,  Peter Dahll og  Hege Wilhelmsen The Peters er et ekte Kragerøband som så dagens lys i 2017. De har et allsidig repertoar hvor alle de tre i bandet gir stemme til musikken. Bandet spiller coverlåter fra en til som strekker seg fra musikkåret 1968 og fram til musikk fra i dag. The Beatles, The [...]

Tommy Sørbø

Tommy Sørbø (1953) har magistergrad i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo 1981 med fagene religionshistorie og historie som støttefag. Han var museumslektor ved Nasjonalgalleriet fra 1981 til 1992. Billedkunstner i perioden 1986 - 2000. Representert blant annet to ganger ved Statens Høstutstilling. Separatutstilling på Galleri 27 i Oslo i 1991. Formidlet (og formidler) kunst i NRK, [...]

Ingunn Ørnhøi Band

Bandet består av : Ingunn Ørnhøi, vokal; Annika Westgård, vokal, hardingfele; Arne Moe Vindedal, trommer, perc; Tor Jarandsen, gitar, munnspill, mandolin; Peter Dahll, gitar og Jan Tore Eriksen, bass. Bandet spiller egne tolkninger av andres låter, samt sanger av Ingunn Ørnhøi. Flerstemt sang og hardingfele gir en egen sound og skaper god stemning. Bandet har holdt på i mange år [...]

Karl Holte Aarø

Karl Holte Aarø holdt åpningstalen ved På Kanten – den norske filosofifestivalen i Kragerø 2017. Han bidro også som skuespiller i Evig vinter sammen med kullkamerater fra Teaterhøgskolen i Trøndelag 2015-2018. Kull 9. Karl har en rekke forestillinger og konserter i Kragerø og Telemark bak seg. Han var sentral under 100-års markeringen for Theodor Kittelsens [...]

Henriette Grøtting Kihle

Født 28. mars 1995 Utdanning: Romerike Folkehøgskole 2014/2015, Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag 2015-2018. Kull 9 Skuespiller i "Evig vinter"

Petter Dahlgren

Petter Dahlgren er gitarist, vokalist, låtskriver og produsent. Hans altoppslukende interesse for gitaren førte etter hvert til studier ved NISS og Paul McCartney´s LIPA. Etter endt utdanning jobbet Petter en periode (2002-07) som session musiker i England. Her kjørte han landet på kryss og tvers. Siden 2007 har Petter hatt fødebyen Kragerø som base. Her har [...]

Ole Jacob Madsen

Ole Jacob Madsen (1978) er førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo. Madsen er utdannet psykolog og filosof og har særlig skrevet om psykologiens samtidsinnflytelse og selvhjelpskulturen blant annet i bøkene Den terapeutiske kultur (2010) og Det er innover vi må gå (2014) begge på Universitetsforlaget. (foto Paul S. Amundsen)

Kunstgruppen «Fem»

Matilde Wedzicha, Hanna Karlsen, Lina Cepulyte, Peter Witte og Ellen Mørkved møttes på Kragerø kunstskole i 2016 og bestemte seg utover i skoleåret for å danne en kunstgruppe. De har sin første utstilling med tema «Krise» i Galleri Kragerø i samarbeid med På Kanten – Den norske filosofifestivalen 25.-28. mai. Fra 19.-25. juni, uka før [...]

«Livsglede»

Livsgleden, hvor sitter den? I hodet eller kroppen? Den kriblingen vi hadde i magen da vi var barn og ventet på pakkene på juleaften, hvorfor blir den borte? Kan vi finne den igjen og ha den med oss hver dag? Randi Gunhildstad  arbeider med spørsmålene om hvordan livsglede kan opparbeides og kommuniseres. Randi innleder årets filosofifestival [...]

Morten Tønnessen

Morten Tønnessen er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger, og leder av Minding Animals Norge, som fremmer det tverrfaglige fagfeltet Human-Animal-Studies. I doktorgraden (Universitetet i Tartu 2011) skrev Morten om miljøfilosofi og norsk ulveforvaltning. (foto:Asbjørn Jensen, UiS)

Ilona Buraka

Kunstneren Ilona Buraka er utdannet arkitekt og har mastergrad i pedagogikk. Hun driver med dukkedesign, dukkelaging og figurteater. Ilona har vært medlem av UNIMA Norge fra 2015. Hun drev barnefigurteater og jobbet med Latvisk Statsdukketeater i Riga. Hun har nå bodd i Kragerø i fem år, hvor hun har laget og vist sine egne nonverbale forestillinger for [...]

«Evig vinter» En forestilling av Karl Holte Aarø og seks av hans klassekamerater på Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag

I 2013 lovte den ukrainske presidenten, Viktor Janukovitsj, at landet skulle bli medlem av Den europeiske union. For bare 27 år siden var Ukraina fanget av Sovjetunionen. Endelig kunne folket glede seg til en fremtid med økonomisk vekst og trygghet i EU, den siste milepælen på veien mot et uavhengig land. Så kom vinteren. «Evig [...]

Club Antropocene

Club Antropocene er en internasjonal sammenslutning av billedkunstnere, prester og filosofer etablert i 2014 og basert i Göteborg. Fra Danmark og Berlin har de fått med seg Laboratory for Aesthetics and Ecology, http://www.labae.org/. De forholder seg til begrepet antropocen – menneskets tidsalder – og tar opp ulike perspektiver på natur-og miljøproblemer og hvordan man formulerer [...]

«INNIMELLOM»

"INNIMELLOM" er en gruppe som lager musikk og performance til poesi. Musikken er veldig variert, alt fra etnisk, jazz- og hiphopinspirert. De lager gjerne forestillinger til spesielle anledninger, som for eksempel til årets filosofifestival hvor temaet er  "Krise". Gunny Brørby er gruppas leder, men de utarbeider forestillingene sine i fellesskap. Gruppa ble til da de [...]

Robert Carding

Robert Carding (1953) er Kragerø kirkes eminente kantor og en kulturinstitusjon i seg selv. Han er oppvokst i Bournemouth, England og utdannet ved Royal Academy of Music i London og Lemmens Institute i Belgia. Han har glimrende eksamener både i piano og orgel, har gitt konserter i en rekke land og har høstet mange priser [...]

«Krise og psykisk sammenbrudd» Foredrag av psykolog Sondre R. Liverød

  Plutselige omveltninger i livet kan føre til krise og sjokk. Rent psykologisk sett er det ikke alltid slik at forandring fryder. Som mennesker liker vi å ha kontroll og forutsigbarhet, og i den forbindelse er forandringer noe som ofte truer vårt grep om tilværelsen. Noen ganger må vi våge å miste fotfestet for ikke [...]

«Ville dyrs lidelser» Diskusjon mellom filosofene Ole Martin Moen og Morten Tønnessen

Filosof Ole Martin Moen er transhumanist og en mann med omstridte synspunkter på mellom annet prostitusjon, styrt forbedring av menneskets genmateriale og aktiv dødshjelp. Derfor også en aktiv debattant. Han har kalt de ville dyrenes lidelser en av de største kriser i vår tid, og foreslår drastiske tiltak for å bøte på dette. Her diskuterer [...]