Her er  bidragsyterne som sa ja til å stille på 2020-festivalen. Programmet er flyttet til 2021. Vi håper å få med oss alle bidragsyterne også til det nye tidspunktet, men dette har vi foreløpig ikke fått bekreftet.

Truls Wyller

Truls Wyller (f. 1951) er professor emeritus ved NTNU. Han har særlig arbeidet med tidens og rommets filosofi, etikk og politisk filosofi, Kant og Wittgenstein. Han har et omfattende norsk og internasjonalt vitenskapelig og populærvitenskapelig […]

Gro Holm

Gro Holm har vært korrespondent i Russland og USA, utenriksredaktør og direktør for nyheter, distrikter og sport i NRK. Er i utgangspunkt samfunnsviter, med et hovedfag i statsvitenskap som ble akterutseilt av Sovjetunionens oppløsning. Har […]