Dette er en oversikt over bidragsytere 2022. Oversikten er under utarbeidelse og langt fra fullstendig. For større bilde og fullstendig tekst, klikk på vedkommendes navn.

Abid Raja

Abid Raja (født 5. november 1975 i Oslo) er politiker (V) og advokat. Høsten 2013 ble han valgt inn på Stortinget for Akershus Venstre.   Han var kultur- og likestillingsminister i Erna Solbergs regjering fra 24. [...]

Tove Pettersen

Tove Pettersen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningskompetanse ligger i feltet feministisk filosofi, moralfilosofi og filosofihistorie. Hun har spesialisert seg på feministisk etikk med særlig vekt på omsorgsetikk og Simone de [...]