Dette er en oversikt over bidragsytere 2022. Oversikten er under utarbeidelse og trolig ikke helt komplett. For større bilde og fullstendig tekst, klikk på bidragsyterens navn.

Abid Raja

Abid Raja (født 5. november 1975 i Oslo) er politiker (V) og advokat. Høsten 2013 ble han valgt inn på Stortinget for Akershus Venstre.   Han var kultur- og likestillingsminister i Erna Solbergs regjering fra 24. [...]

Alexander Myklebust

 Alexander Myklebust (f. 1988) er universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Agder. Han har levert ei doktorgradsavhandling om innovasjon ved NTNU. På festivalen skal han delta i samtalen "Friedrich Schelling - Om menneskets frihet" Til [...]

Steinar Mathisen

Steinar Mathisen. Magister i filosofi 1973 (Dikterverket som filosofisk problem), Dr. philos. 1983 (Transzendentalphilosophie und System). Undervist i filosofi ved UiO på alle nivåer i 30år. Pensjonist. Utgitt: Skjønnhet-Tanke-Kunst, Oslo 1999; Virkelighetens skjønnhet & Skjønnhetens [...]

Tove Pettersen

Tove Pettersen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningskompetanse ligger i feltet feministisk filosofi, moralfilosofi og filosofihistorie. Hun har spesialisert seg på feministisk etikk med særlig vekt på omsorgsetikk og Simone de [...]

Vigdis Jordal

Vigdis Jordal er farmasøyten som blander magiske ord til engasjerende fortellinger. Hun står på ulike scener og deler erfaringer om hvordan bruke historiefortelling som faglig formidling og som inspirerende livsvisdom. Alltid med en poetisk snert [...]