Henriette Westhrin

Henriette Westhrin er generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Det er en demokratisk medlemsstyrt organisasjon som arbeider i 35 land for rettferdig fordeling av makt og ressurser samt beskyttelse av liv og helse. Tidligere har hun bakgrunn fra SV, blant annet som statssekretær i tre ulike departementer og som nestleder i [...]

Bendik Østbye Johannessen

Bendik Østbye Johannessen (1975) er utdannet skuespiller ved Statens teaterhøgskole i Oslo. Gjennom sitt selskap For.andrehar han siden 2001 inspirert og engasjert kursdeltagere i hele Europa. Bendik underviser i kommunikasjon, atferdsendring, samarbeid og motivasjon. I sitt arbeid med mennesker bruker han hele sitt register enten han holder foredrag for hundrevis av ledere, leser inn lydbøker [...]

Kristina Quintano

Kristina Quintano (1975) er journalist, oversetter, og forlegger. Hun er utdannet litteraturviter og lærer med norsk og religionshistorie som fag. Kristina driver i dag Quintano Forlag og jobber som oversetter. Quintano er aktivt medlem av Norsk PEN, NFFO og Norsk Journalistlag og sitter i frilansutvalget til NFFO, i komiteen til Sakprosafestivalen og i styret til Salam LADC [...]

Ole Robert Sunde

Ole Robert Sunde (1952) debuterte i 1982 med diktsamlingen Hakk i hæl. Siden har han skrevet innenfor mange forskjellige genre, og er etablert som konvensjonskritisk forfatter. Sunde er i dag en av de betydeligste og mest originale stemmene i norsk samtidslitteratur. Han er blitt tildelt både Aschehougprisen og Gyldendalprisen for sitt forfatterskap, og fikk P2-lytternes romanpris i 2017 [...]

William Nygaard

William Nygaard (1943) siviløkonom, tidligere forlegger i Aschehoug forlag.Tidligere styremedlem i Nationaltheateret, Nationalmuseet, Dagbladet, styreleder i Den norske forleggerforening og i NRK 2010-2014. Han har arbeidet aktivt med ytringsfrihet i sitt profesjonelle liv og har de siste seks årene vært styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN frem til april i år.

Norges lykkeligste

er en improteater- gruppe fra Grenland, bestående av - Thomas B Lien (Norgesmester i teatersport med gruppa Bare Flaks) – Finn Stokke (sangartist og skuespiller fra Slurv og Bakkenrevyen) – Henrik B Larsen (instruktør og regissør Romeriksspillene, Tatretet Ditt, Buer B&U-teater), – Jahn Gorakh Bremdal (Stand Up komiker og Sosiale medier komiker fra Porsgrunn), – Igor Dunderovic (spellemannsnominert visesanger og dramatiker), og sist men [...]

Egil Lothe

Egil Lothe (f. 1954) er generalsekretær (siden 2018) i trossamfunnet Buddhistforbundet. Han er utdannet ved UiO med cand.philol. grad i religionshistorie med spesialisering i buddhisme. Han ble forstander i Buddhistforbundet i 1987 og har også arbeidet i kommunal sektor med integrering av flyktninger (1987 – 2018). Han har også arbeidet nasjonalt med inter-religiøs dialog og [...]

Øyvind Rabbås

Øyvind Rabbås (1958) er professor i filosofi, UiO. Han er Mag.art. i filosofi fra UiO (1988) og PhD i filosofi fra Princeton University (1996). Rabbås forskningskompetanse ligger i antikkens filosofi, primært Platon og Aristoteles.  Systematisk har han arbeidet med etikk, men også med metodologiske og metafysiske problemstillinger.  Han har imidlertid også en generell interesse for filosofihistorie, [...]

Notto Thelle

Notto R. Thelle (f. 1941) notto.thelle@teologi.uio.no, er professor emeritus ved Det teologiske fakultet, UiO. Han arbeidet i Japan fra 1969 til 1985 ved det økumeniske Center for the Study of Japanese Religions, med særlig vekt på dialogen med buddhismen. Thelle har skrevet en rekke bøker og artikler om kristen spiritualitet, Østens religioner og alternativ spiritualitet [...]

Nina Witoszek

Nina Witoszek er litteraturviter, kulturhistoriker og forfatter, for tiden forskningsleder ved SUM på UiO . Tidligere har hun undervist i moderne kulturhistorie ved  National University of Ireland in Galway (1995-1997) og ved Det europeiske universitetet i Firenze (1997-1999). Hun har vært forskerstipendiat i Uppsala (1993), ved Robinson College, Cambridge (1995) og Mansfield College, Oxford (2001 og vært gjesteprofessor ved Stanford University (2010).  Hun er [...]

Kristin Bolstad

Kristin Bolstad er komponist, vokalist og improvisasjonsutøver innenfor samtidsmusikk, kunstmusikk og elektronisk musikk. Hun har komponert musikk for ensemble som Alpaca Ensemble, Telemark Kammerorkester, danske Scenatet og canadiske Quatuor Bozzini, og musikken hennes har blitt fremført i Norge, Europa, Canada og USA. Bolstad lager også musikk til egne prosjekter, blant andre en rekke romspesifikke stykker [...]

Joachim Solum

Kragerøgutten Joachim Solum arbeider som museumspedagog på Norsk Teknisk Museum. Gjennom ti år på museet, har han utviklet populære tilbud som Såpebobleshow og Vitenshow. Interessen for såpebobler kom etter et samarbeid mellom Teknisk museum og Experimentarium i København, om å lage Norges første såpeboblefestival. Joachim bruker såpebobler som et utgangspunkt for å lære bort realfag [...]

Randi Gunhildstad

Randi Gunhildstad (1963) er en sanger og filosof med eksistensiell nysgjerrighet. Etter fem år på Universitetet i Oslo (2003-2008) arbeider hun med spørsmålene om hvordan livsglede kan opparbeides og kommuniseres. Hun holder konserter, foredrag og workshops blant annet på universiteter og høyskoler i inn- og utland, for politiske partier, høyskoler, kirker, aktivitetssentre, foreninger og kor. [...]

Hilde Vinje

Hilde Vinje (1989) er doktorgradsstipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo, hvor hun skriver avhandling om sammenhengen mellom lykke og tid i Aristoteles’ etikk. Hun har kombinert studiebakgrunn fra filosofi og klassiske språk, og er medlem av filosofifestivalens faglige råd. Hilde Vinje holder foredraget «Én svale gjør ingen sommer.» (2019 festivalen) Foto: Arne-Fred Solbekk

Gunn Hild Lem

Gunn Hild Lem (1975) er redaksjonssjef i Store norske leksikon, forfatter og en engasjert samfunnsdebattant med stor tro på at den offentlige samtalen kan gjøre mennesker klokere. Hun har skrevet en rekke kronikker og artikler, i tillegg til å delta i debatter blant annet i NRK. Lem tar utgangspunkt i drømmen om et samfunn der [...]

Lars Løvlie

Lars Løvlie (1938) er professor emeritus i pedagogisk filosofi ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo. Han har vært opptatt av estetisk erfaring, moralsk oppdragelse, eksemplets makt, og "teknokulturell" dannelse, men er for tiden mest opptatt av at politisk-byråkratisk styring nå ser ut til å begrense friheten til norske skolebarn. Lykke henger sammen med frihet til å [...]

Anita Leirfall

Anita Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun er en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games. Filosofer i virtuelle verdener. Leirfall [...]

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen (1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi. Han har særlig vært opptatt av menneskelige relasjoner med ondskap som sentralt tema. Vetlesen studerte til magister- og doktorgraden i filosofi hos Jürgen Habermas i årene 1985-1990. Samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål står sentralt i hans forfatterskap, ikke minst med tanke på unge menneskers livssituasjon [...]

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen (1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av ca. 50 bøker på norsk og engelsk. Hans bøker er oversatt til over 30 språk, og blant de mest kjente er Small Places, Large Issues – An introduction to social and cultural anthropology, Øyeblikkets tyranni, Ethnicity and Nationalism og What is Anthropology? Fra 2012 til 2017 [...]

Sondre Risholm Liverød

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I [...]

Ole Martin Moen

Ole Martin Moen (1985) er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han arbeider med etikk og er leder for forskningsprosjektet Hva bør ikke kunne kjøpes og selges? som er finansiert av Norges forskningsråd. I 2013 tok han doktorgraden i filosofi på en avhandling om hedonisme. Moen har i perioder vært tilknyttet Berkeley og Oxford. Sammen [...]

Ingmar Meland

Ingmar Meland (1966) er utdannet filosof og medlem av filosofifestivalens faglige råd. Han har hovedfag om Edmund Husserls fenomenologi og tok doktorgraden i 2011 med en avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi. Etter i flere år å ha vært tilknyttet Høgskolen i Telemark som førsteamanuensis i tverrfaglige kulturstudier, var Meland i 2013-2014 gjesteforsker ved Göteborgs universitet. [...]

Inga Bostad

Inga Bostad (1963) er professor i filosofi, forfatter og universitetspolitiker. Hun har vært direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og har vært prorektor (2009-2013) og viserektor (2006-2009) samme sted. I 2006-2006 ledet Bostad et regjeringsoppnevnt utvalg som la frem ny formålsparagraf for barnehagen og skolen (Bostad-utvalget). Bostad leder nå et tre-årig forskningsprosjekt [...]

Trond Berg Eriksen

Frafall!! Trond Berg Eriksen (1945) er professor emeritus i idehistorie ved Universitet i Oslo. Han er en av landets fremste fagformidlere og har skrevet en rekke bøker om filosofiske og idehistoriske emner. Nevnes kan bøkene om Augustin, Dante, Machiavelli, Nietzsche, Freud og Den fromme spotteren om Søren Kierkegaard. Han har redigert verket Vestens Tenkere og er en av [...]