Elin Anita Olsrud

Elin Anita Olsrud (f. 1963) er utdannet bibliotekar og jobber nå som leder av Kragerø bibliotek. Hun har tidligere jobbet blant annet på Oppegård bibliotek, og Longyearbyen folkebibliotek. I Longyearbyen var hun med på å starte Longyearbyen litteraturfestival. Elin skal samtale med Abid Raja om hans bok "Min skyld - En fortelling om frigjøring". Samtalen [...]

Alexander Myklebust

 Alexander Myklebust (f. 1988) er universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Agder. Han har levert ei doktorgradsavhandling om innovasjon ved NTNU. På festivalen skal han delta i samtalen "Friedrich Schelling - Om menneskets frihet" Til ære for Stian Grøgaard, lørdag 28.5.22 kl 16:30

Steinar Mathisen

Steinar Mathisen. Magister i filosofi 1973 (Dikterverket som filosofisk problem), Dr. philos. 1983 (Transzendentalphilosophie und System). Undervist i filosofi ved UiO på alle nivåer i 30år. Pensjonist. Utgitt: Skjønnhet-Tanke-Kunst, Oslo 1999; Virkelighetens skjønnhet & Skjønnhetens virkelighet. Stadier i estetikkens historie fra Platon til Kant, Oslo 2005. Interesseområder innen filosofien: Kant, tysk idealisme, nykantianismen. Arbeider for [...]

Vigdis Jordal

Vigdis Jordal er farmasøyten som blander magiske ord til engasjerende fortellinger. Hun står på ulike scener og deler erfaringer om hvordan bruke historiefortelling som faglig formidling og som inspirerende livsvisdom. Alltid med en poetisk snert og vakker vossadialekt. Vigdis Jordal har skapt sin egen historie, og er gründeren bak Hjertebank. https://hjertebank.com Spesialiteten hennes er mellommenneskelige [...]

Tove Pettersen

Tove Pettersen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningskompetanse ligger i feltet feministisk filosofi, moralfilosofi og filosofihistorie. Hun har spesialisert seg på feministisk etikk med særlig vekt på omsorgsetikk og Simone de Beauvoirs eksistensfilosofiske etikk. Pettersen arbeider også med feministisk filosofihistorie, og er generelt interessert i drive med filosofi i skjæringspunktet mellom [...]

Hannah Winther

Hannah Winther er stipendiat i filosofi ved NTNU, hvor hun skriver en avhandling om genredigering av oppdrettslaks. Hun er interessert i dyreetikk, bioetikk, og Wittgenstein. Winther er også redaktør for Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. Hun vil delta i samtalen om frihet søndag 29.5 kl 11:00 sammen med Arne Johan Vetlesen og Robert [...]

Maja Foss Five

Maja Foss Five er fylkestingsrepresentant i Vestfold og Telemark for Arbeiderpartiet. Hun leder hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. Har en mann og 2 barn (10 og 12 år) og bor i Skien. Five har vært politisk aktiv siden hun meldte seg inn i AUF som 13 åring og har vært folkevalgt siden 2003. Hun [...]

Brynjulf Risnes

Brynjulf Risnes (født 1961) er  jurist/advokat og tidligere forsker ved NUPI med Sovjetunionen og russiske forhold som fagfelt. Risnes er født og vokste opp på stedet Hunn i Namdalen. Han er utdannet jurist fra UiO. Han jobbet i Finansdepartementet og i regelreformgruppen i Forvaltningspolitisk avdeling i Administrasjonsdepartementet. Han studerte også russisk språk (mellomfag) ved UiO [...]

Robert Mood

Robert Mood er tidligere hæroffiser med generalløytnants grad og var i 2017-2020 president i Norges Røde Kors. Mood hadde en lang karriere i Forsvaret fram til han gikk av med pensjon i 2016, da som sjef for den norske militærmisjonen ved NATO i Brüssel. Mood har vært generalinspektør for Hæren og var i 2012 sjef for [...]

Abid Raja

Abid Raja (født 5. november 1975 i Oslo) er politiker (V) og advokat. Høsten 2013 ble han valgt inn på Stortinget for Akershus Venstre.   Han var kultur- og likestillingsminister i Erna Solbergs regjering fra 24. januar 2020 til 14. oktober 2021. Rajas foreldre kom til Norge tidlig i 1970-årene. De innvandret fra Pakistan, og Abid [...]

Kristine Rui Slettebakken

Kristine Rui Slettebakken (1977) er forfatter, skuespiller og pedagog. Ved siden av skuespillerutdanning fra Bergen Teaterskole og NISS i Oslo, har hun en Bachelor i kultur – og samfunnsvitenskap (UIB), og en rekke masteremner i Nordisk litteratur (UIO). Hun har også Praktisk pedagogisk utdanning i Teater fra Kunsthøgskolen, samt et toårig deltidsstudium fra Forfatterutdanningen ved [...]

Ilona Buraka

Ilona Buraka er en billedkunstner og dukkespiller som utforsker drama i former og materialer. Hun arbeider i et unikt teaterspråk som kombinerer formkunst med pantomime og dukker. Hun har deltatt på figurteaterfestivaler i Norge og underviser i mesterklasser og i papirteater for alle aldre – fra barnehage til høyskole. I Ilonas "Papirteater" forvandles en enorm [...]

Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. H. Svendsen, f. 1970, er doktor i filosofi og professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitet i Bergen, der han har vært ansatt siden 2001. Han har også vært tilknyttet tankesmien Civita siden 2007. Svendsen har blant annet utgitt bøkene «Kjedsomhetens filosofi» (1999), «Kunst» (2000), «Ondskapens filosofi» (2001), «Hva er filosofi» (2003), [...]

Petter Dahlgren

Petter Dahlgren er musiker, vokalist, produsent og låtskriver. Dahlgren er utdannet ved NISS i Oslo og LIPA. Fra 2002 til 2007 jobbet han som sessionmusiker først og fremst i England, der han spilte med band og artister som Bucks Fizz, Powerhouse, Stella 66, Kaya, Rod Layman, Out Now Music og Parklane Music. Foto: Anette C. [...]

Arne-Fred Solbekk

Arne-Fred Solbekk (1955) er cand. real. har hovedfag i fysikk fra UiO, 1981. Han avtjente verneplikten som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i Horten og ble senere fast ansatt som forsker ved FFI på Kjeller hvor han også begynte på en doktorgrad i informatikk. Hjemlengselen ble imidlertid for stor, så da han fikk tilbud om [...]

Annika Westgård

Annika Westgård er en hardingfelespiller og folkesanger fra Kragerø (Telemark). Det er særlig Telemarks- tradisjonen hun har fordypet seg i, men hun spiller også slåtter fra andre steder av landet og hun har en stor forkjærlighet for svensk folkemusikk. Hun har derfor et stort repertoar bestående av svenske folketoner og viser. Annika komponerer også egne [...]

Jostein Gaarder

Jostein Gaarder (1952) er en forfatter som fikk stor internasjonal oppmerksomhet etter at han i 1991 utgav suksessromanen Sofies verden, en ungdomsbok om filosofiens historie. Siden har han utgitt flere bestselgere og aktivt deltatt i samfunnsdebatten. Gaarder var en av initiativtagerne til denne festivalen og var i mange år medlem av filosofifestivalens faglige råd. Priser (utvalg) [...]

Gro Holm

Gro Holm har vært korrespondent i Russland og USA, utenriksredaktør og direktør for nyheter, distrikter og sport i NRK. Er i utgangspunkt samfunnsviter, med et hovedfag i statsvitenskap som ble akterutseilt av Sovjetunionens oppløsning. Har sosiologi, historie, sosialøkonomi og statsvitenskap i bagasjen – pluss russisk fra Forsvaret. Hun er nylig på nytt utnevnt til NRKs Moskva-korrespondent [...]

Hans Herlof Grelland

Hans Herlof Grelland er professor emeritus i  kvantekjemi med master i filosofi ved universitetet i Agder. Han har undervist i matematikk, statistikk, fysikk og luftforurensninger og begynte også å undervise i filosofi fra ca. år 2000, miljøfilosofi, etikk, vitenskapsfilosofi, fenomenologi og eksistensialisme. De siste årene har eksistensialisme (Kierkegaard og Sartre) og vitenskapsfilosofi vært de viktigste [...]

Truls Wyller

Truls Wyller (f. 1951) er professor emeritus ved NTNU. Han har særlig arbeidet med tidens og rommets filosofi, etikk og politisk filosofi, Kant og Wittgenstein. Han har et omfattende norsk og internasjonalt vitenskapelig og populærvitenskapelig forfatterskap, blant annet med boken Hva er tid publisert på Universitetsforlaget i 2011 og senere utgitt i flere land. Han [...]

Randi Gunhildstad

Randi Gunhildstad (1963) er en sanger og filosof med eksistensiell nysgjerrighet. Etter fem år på Universitetet i Oslo (2003-2008) arbeider hun med spørsmålene om hvordan livsglede kan opparbeides og kommuniseres. Hun holder konserter, foredrag og workshops blant annet på universiteter og høyskoler i inn- og utland, for politiske partier, høyskoler, kirker, aktivitetssentre, foreninger og kor. [...]

Anita Leirfall

Anita Leirfall er førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen. Hennes forskningsinteresser omfatter først og fremst Immanuel Kants teoretiske filosofi, med vekt på hans syn på rom og orientering. Leirfall har ut over dette fordypet seg i vitenskapsfilosofi, miljøetikk, rettsfilosofi og dataspillfilosofi. Hun er en av grunnleggerne av forskningsfeltet The Philosophy of Computer Games. Filosofer i virtuelle verdener. Leirfall [...]

Arne Johan Vetlesen

Arne Johan Vetlesen (1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi. Han har særlig vært opptatt av menneskelige relasjoner med ondskap som sentralt tema. Vetlesen studerte til magister- og doktorgraden i filosofi hos Jürgen Habermas i årene 1985-1990. Samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål står sentralt i hans forfatterskap, ikke minst med tanke på unge menneskers livssituasjon [...]

Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen (1962) er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av ca. 50 bøker på norsk og engelsk. Hans bøker er oversatt til over 30 språk, og blant de mest kjente er Small Places, Large Issues – An introduction to social and cultural anthropology, Øyeblikkets tyranni, Ethnicity and Nationalism og What is Anthropology? Fra 2012 til 2017 [...]

Sondre Risholm Liverød

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I [...]

Ingmar Meland

Ingmar Meland (1966) er utdannet filosof og medlem av filosofifestivalens faglige råd. Han har hovedfag om Edmund Husserls fenomenologi og tok doktorgraden i 2011 med en avhandling om Ernst Cassirers kulturfilosofi. Etter i flere år å ha vært tilknyttet Høgskolen i Telemark som førsteamanuensis i tverrfaglige kulturstudier, var Meland i 2013-2014 gjesteforsker ved Göteborgs universitet. [...]

Inga Bostad

Inga Bostad (1963) er professor i filosofi, forfatter og universitetspolitiker. Hun har vært direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, og har vært prorektor (2009-2013) og viserektor (2006-2009) samme sted. I 2006-2006 ledet Bostad et regjeringsoppnevnt utvalg som la frem ny formålsparagraf for barnehagen og skolen (Bostad-utvalget). Bostad leder nå et tre-årig forskningsprosjekt [...]

Tommy Sørbø

Tommy Sørbø (1953) har magistergrad i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo 1981 med fagene religionshistorie og historie som støttefag. Han var museumslektor ved Nasjonalgalleriet fra 1981 til 1992. Billedkunstner i perioden 1986 - 2000. Representert blant annet to ganger ved Statens Høstutstilling. Separatutstilling på Galleri 27 i Oslo i 1991. Formidlet (og formidler) kunst i NRK, [...]

Kaja Melsom

Kaja Melsom (1975) er cand.philol. i filosofi fra Universitetet i Oslo i 2004. I hovedfagsoppgaven skrev hun om frihetsbegrepet hos de tre franske filosofene Sartre, Merleau-Ponty og Derrida. Hun er videreutdannet innen filosofisk samtalepraksis ved Norsk Selskap for Filosofisk Praksis og har introdusert den filosofiske samtalen som refleksjonsverktøy i en rekke bedrifter og organisasjoner. De senere [...]