«Spillegleder»

Vokalist og komponist Kristin Bolstad har alltid hatt musikk og lyd som sin store lidenskap og interessefelt i livet. I dette musikalske foredraget får vi bli med inn i hennes musikalske verden, og høre hvordan hun komponerer lykke og bringer glede inn i musikken.

Ole Jacob Madsen

Ole Jacob Madsen (1978) er en norsk psykolog og filosof som særlig har skrevet om kultur- og samfunnspsykologi. Han er professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Madsen forsker på psykologiens rolle i samfunnet. Spesielt samtidsdiagnosen «den terapeutiske kultur» der psykologiens utbredelse i senmoderne kommer til å prege mennesket sin selvforståelse på godt og ondt. [...]