Filosofifestivalens organisasjon

Programkomiteen

Arne-Fred Solbekk

Kirsten Tangen

Berit Rønning Clausen

Bjørn Skaane

Helen Bøe

Elin Anita Olsrud

Faglig råd

Filosof Inga Bostad

Idéhistoriker Trond Berg Eriksen

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen

Filosof Anita Leirfall

Filosof Ingmar Meland

Filosof Arne Johan Vetlesen

Filosof Hilde Vinje

På Kanten-stiftelsens styre

Kirsten Tangen (styreleder)

Arne-Fred Solbekk (nestleder)

Ragnhild Camilla Kristoffersen

Stefan Lehman

Per Norseng

Kommunikasjon og presse

Helen Bøe (leder)

Anne Danielsen

Vigdis Jordal

Nils Kjell Sandvik

Solfrid Rui Slettebakken

Daniel Amundsen – teknisk, nettside

Øvrige funksjoner

Eva Penzo – poesiansvarlig

Terje Kvarø Lia – transportansvarlig

Kragerø IT & media
v. Daniel Anundsen –
utvikling og vedlikehold av nettstedet

Ansvarlig nettredaktør:

A-F Solbekk