Filosofifestivalens organisasjon

Programkomiteen

Arne-Fred Solbekk

Kirsten Tangen

Merete Valstad

Bjørn Skaane

Helen Bøe

Faglig råd

Filosof Inga Bostad

Filosof Hilde Vinje

Idéhistoriker Trond Berg Eriksen

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen

Filosof Ingmar Meland

Filosof Anita Leirfall

På Kanten-stiftelsens styre

Kirsten Tangen (styreleder)

Arne-Fred Solbekk

Per Norseng

Stefan Lehman

Kommunikasjon og presse

Helen Bøe (leder)

Aina Hellstedt

Angelique Krafft

Anne Danielsen

Solfrid Rui Slettebakken

Daniel Amundsen – teknisk, nettside

Øvrige funksjoner

Eva Penzo – poesiansvarlig

Terje Kvarø Lia – transportansvarlig

Kragerø IT & media
v. Daniel Anundsen –
utvikling og vedlikehold av nettstedet