Filosofifestivalens organisasjon

Programkomiteen

Arne-Fred Solbekk

Kirsten Tangen

Ragnhild Sekne

Merete Valstad

Bjørn Skaane

Faglig råd

Filosof Inga Bostad

Filosof Hilde Vinje(permisjon)

Idéhistoriker professor Trond Berg Eriksen

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen

Filosof Ingmar Meland

Filosof Kaja Melsom

Filosof Anita Leirfall

Kulturviter Marit Laland

På Kanten-stiftelsens styre

Kirsten Tangen (styreleder)

Arne-Fred Solbekk

Betten Lundgren

Anne-Kristine Aas

Stefan Lehman

Kommunikasjon og presse

Anne-Kristine Aas – journalist

Ragnhild Sekne – journalist, sosiale medier

Einar Bang – lydopptak

Daniel Amundsen – teknisk, nettside

Øvrige funksjoner

Eva Penzo – poesiansvarlig

Terje Kvarø Lia – transportansvarlig

Kragerø IT & media
v. Daniel Anundsen –
utvikling og vedlikehold av nettstedet