Frivillig på filosofifestivalen?

Filosofifestivalen for 2018 skal snart bli virkelighet. Som tidligere år er vi avhengig av innsats fra frivillige for at gjennomføringen skal lykkes. Det er allerede flere trofaste medarbeidere som allerede har meldt seg, men vi har fortsatt udekkede oppgaver.

Vi trenger hjelp til følgende:

  • Inspisienter – ansvar for praktisk gjennomføring av enkelte programposter
  • Billettører – billettsalg og billettkontroll
  • Vakter
  • Hjelp til å henge opp bannere
  • Hjelp til å distribuere plakater
  • Sjåfører (med egen bil …)
  • Servering og rydding
  • Kjøkkenhjelp

Kontakt Frode Morten (vakter, billettører, sjåfører, m.m.)
962 25 404

Kontakt Brit (inspisienter, henge opp bannere)
994 50 575

Kontakt Betten (servering, kjøkkenhjelp, partyfixing)
971 44 770

ET GODT PROGRAM GIR EN GOD FESTIVAL – VIL DU VÆRE MED I PROGRAMKOMITEEN?
Programarbeidet er krevende, men også svært interessant og givende. Planleggingen av neste års festival foregår stort sett gjennom hele året. Vi vil gjerne ha flere med!
Vi ønsker at du:
• har interesse for filosofi og samfunn
• liker å jobbe i gruppe
• er villig til å ofre litt fritid
Vi tilbyr:
• ingen lønn
• møte med interessante mennesker, spennende diskusjoner og mange nye impulser
• mulighet til å sette ditt preg på en flott festival og å gjøre en innsats for Kragerø by!
Hvis du tror dette er noe for deg, så skriv noen ord om deg selv til post@filosofifestivalen.no, eller ring Anlaug på 958 21 520.