Sosiale medier

Facebook: PaKanten
Twitter: @Filosofifestiva
Youtube: youtube.com/user/paakanten

Aktuelle kontakter

Styreleder Kirsten Tangen, 928 62 046
Arne Fred Solbekk, 9287 57 842

Postadresse: v/ Kirsten Tangen, Damfaret 22B, 3943 Porsgrunn
E-post: post@filosofifestivalen.no

Tilbakemeldinger nettside: daniel@filisofifestivalen.no

Fakturaer: sendes post@filosofifestivalen.no, husk å skrive faktura i emnefeltet