På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø ble ikke arrangert i  2020 pga koronasituasjonen.
Festivalen ble utsatt til  2.9 – 5.9 2021 og med mindre endringer kjører vi nå det planlagte programmet med temaet TID.


For endringer i programmet – følg oss på Facebook/På Kanten og her på festivalens nettside filosofifestivalen.no

Billettsalg kan kjøpes i nærheten av døra foran hver programpost, men

hvis du vil være sikker på å få plass – forhåndskjøp billetter med VIPPS, «send» til 705 137 (eller søk etter «På Kanten 2021«). 

Ved spørsmål, benytt festivaltelefonen  911 89 772 

Alle arrangementene finner sted i «Løkka» , Løkkebakken 8, og koster kr 100.- der ikke annet er spesifisert.

En pdf-fil av «det trykte programmet» finner du her.

Torsdag 2.9.21

Kl 8:30 – 14:00 (Gratis)
Filosof Randi Gunhildstad engasjerer barn ved Kragerø Skole

Kl 16:00 -16:30 Offisiell åpning (Gratis)
Jens Lauersens plass ved fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Underholdning av Karl Holte Aarø og Zoé-Loes Barree.

Kl 17:15 «Hva er tid?»   (Løkka, kr 100)
Professor emeritus i filosofi, Truls Wyller, foredrag

Kl 19:00 Filosofikafe
«Hos Gro» på «Lilletorvet» (Jens Lauersøns plass, P. A. Heuchsgate). Filosof Randi Gunhildstad. Musikalske innslag (Gratis)

Fredag 3.9.21

Kl 12:00  «Smarttelefonenes tid»  (Løkka, kr 100)
Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen,  foredrag.

Kl 14:00  «Den tredje tid. Om Paul Ricoeurs tidsfilosofi». (Løkka, kr 100)
Førsteamanuensis i filosofi Ingmar Meland, foredrag

Kl 15:30  «Tidens gåte: Einstein, Heidegger, Schrødinger» (Løkka, kr 100)
Professor emeritus i kvantekjemi og master i filosofi, Hans Herlof Grelland, foredrag

Kl 17:00   AVLYST!! Foredrag (Løkka, kr 100)
Professor emeritus i idehistorie Trond Berg Eriksen.

Lørdag 4.9.21

Kl 10-11:30
Muligens koggtur for bidragsytere.

Kl 12:00 «Tid og evighet». (Løkka, kr 100)
Inga Bostad, Ingmar Meland, Hans Herlof Grelland og Sondre Risholm Liverød.
To filosofer, en naturvitenskapsmann og en psykolog i samtale om «Tid og evighet».
Samtaleleder Arne-Fred Solbekk

Kl 13:30 «Tid og poesi» (Løkka, kr 100)
Dikter Tone Hødnebø i samtale med 1. amanuensis i filosofi, Anita Leirfall

Kl 15:00  «Tidløst og historisk. Spenningen mellom tid og evighet i Iris Murdochs filosofi og fiksjon.» (Løkka, kr 100)
Filosof Elin Svenneby i samtale med NRK-journalist Gro Holm.

Kl 16.30  «Tid og lykke» (Løkka, kr 100)
1. amanuensis i filosofi, Hilde Vinje.  Foredrag

Kl 18.00 “Pedagogisk tid – Refleksjoner over en rytmisk etikk.” (Løkka, kr 100)
Professor i filosofi, Inga Bostad. Foredrag

Kl 20:30 » Tid for hygge» (Verven, kr 150)
Psykolog Sondre Risholm Liverød (foredrag)
Ove Thorkildsen, Marita Johnsen og Ingmar Meland. (Musikk)
Ingmar Meland, Anita Leirfall, Sondre Risholm Liverød og Elin Svenneby (Filosofisport)

Søndag 5.9.21

Kl 11:00 – 12:30 De neste 100 år. Hvor bekymret bør vi være for våre barn og barnebarns fremtid? (Løkka, kr 200 inkl. enkel bevertning)

Frokost med samtale mellom professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen, statsviter og politiker, Espen Barth Eide og seniorrådgiver i WWF, Marian Rui Slettebakken.
Samtaleleder: Arne-Fred Solbekk
Musikk: Annika Westgård og Petter Dahlgren