Det hender vi dessverre må gjøre endringer i programmet etter at det trykte programmet er distribuert.
Slike rettelser og endringer vil du finne her.