SPEKULATORIET

foregår på  KONA/JENSEMANN PUB  hver annen onsdag fra 19-21.

En uhøytidelig samtalegruppe som tar opp forskjellige temaer av filosofisk og/eller allmen interesse. Det er høyt under taket og stor toleranse for synspunkter og tilnærmingsvinkler, men relativt strenge regler som sørger for at alle kommer til orde, og at samtalen foregår i høvelige former. SPEKULATORIET er deltakernes eget forum. Temaene bestemmes av deltakerne selv. Vi har faste deltakere som likevel gjerne veksler fra gang til gang, og nye «spekulanter» er alltid hjertelig velkommen. Vanligvis innleder en av deltakerne kort om et gitt emne. Noen liker å forberede seg på diskusjonen, men det er ingen forutsetning.

Noen temaer som hittil er diskutert i sesongen 2018-2019 er: «unnfallenhet», «eiendomsrett», «moralsk forfall», «naturlig» og «kunnskap og lykke».

Interessert?

Besøk facebook-siden på https://www.facebook.com/spekulatoriet/  og se hva SPEKULATORIET byr på neste gang!